KEYBOARD

button_grupa1  SZKOŁA PODSTAWOWA
button_grupa2  SZKOŁA PODSTAWOWA , SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
button_grupa3  ZESPÓŁ „ŁÓDKI”
button_grupa4  SZKOŁA PODSTAWOWA